میزان مجاز کالری های دریافتی روزانه ی هر فرد

میزان کالریهای مجاز دریافتی بدن انسان بستگی به عوامل متعددی دارد؛ عواملی همچون سن، سایز، قد، جنسیت، شیوه ی زندگی و سلامت عمومی بدن.

بعنوان مثال، یک مرد پرتحرک 22 ساله قاعدتاً نسبت به یک زن بی تحرک 70 ساله نیاز به کالری بیشتری دارد. فاکتورهائی همچون چگونگی مصرف غذای فرد می تواند بر میزان کالریهای دریافتی وی تأثیرگذار باشد. هر چه شما مدت زمان بیشتری را صرف جویدن غذای خود نمائید، کالری بیشتری بدنتان جذب می نماید.

حقایقی در خصوص کالریهای دریافتی روزانه ی هر فرد:

1- میزان کالریهای دریافتی پیشنهادی برای هر فرد بستگی به فاکتورهاوی همچون سن، سایز، قد، جنسیت، شیوه ی زندگی و سلامت عمومی فرد دارد.

2- هر چه مدت زمان بیشتری را به جویدن غذا اختصاص دهید، کالریهای بیشتری دریافت می نمائید.

3- میزان کالری دریافتی مناسب هر مرد در امریکا 2700 و هر زن 2200 کالری می باشد.

4- هر چه وعده ی صبحانه ی تکمیل تری مصرف نمائید، احتمال کاهش وزن در شما افزایش می یابد.

5- زمان مصرف غذا، چگونگی مصرف آن از اهمیت بسیاری برخوردار می باشد.

6- متوسط کالریهای دریافتی در کشورهای صنعتی و کشورهای در حال توسعه بیشتر از میزان مجاز است.

7- حدود 20 درصد انرژی مصرفی بدن انسان برای متابولیسم مغز به مصرف می رسد.

8- وزن ایده آل هر فرد بستگی به عوامل متعددی همچون سن، تراکم استخوان و میزان حجم چربی و ماهیچه های فرد دارد.

میزان مجاز کالری های دریافتی روزانه ی هر فرد

برچسب ها : کالری انرژی تراکم استخوان جویدن کاهش وزن مصرف غذا متابولیسم کالری دریافتی

مطالب مرتبط

نظرات کاربران