اهمیت مرگ غیرقابل انتظار ناگهانی شیرخواران SIDS چیست

درسال 2014 حدود 3500 شیرخواردرامریکا بدون هرگونه بیماری بصورت ناگهان فوت کردند و به آن مرگ غیرقابل انتظار ناگهانی شیرخواران گویند

شایعترین علت مرگ غیرقابل انتظار ناگهانی شیرخواران

سندروم مرگ ناگهانی در شیرخواران (SIDS):

این مورد در شیرخواران زیر یکسال اتفاق می افتد که بابررسی های انجام شده در اتوپسی، صحنه  مرگ و بررسی پرونده پزشکی یافته مثبتی برای این مرگ وجودندارد. در سال 2014 1500 مرگ بدلیل SIDS بود (به یادداشته باشید مرگ بین 1 ماه تا 12 ماه)

علت ناشناخته : مرگی است ناشناخته که هنوز یک یا چند علت مرگ را نمی توان شناخت یا رد کردانواع خفگی ناگهانی در بستر : ASSB

Accidental Suffocation and Strangulation in Bed

مرگ بدلیل خفگی وسایل نرم خواب(Suffocation by soft bedding) وقتی بالش و یا تشک نرم باعث پوشیده شدن دهان وبینی شیرخوارمی شود

غلطیدن غیرعمد فرددیگری برروی شیرخوار(Overlay)

گیرافتادن : وقتی شیرخوار بین دووسیله کیر می افتد مانندتشک ودیوار،نرده تخت ویا مبلمان

فشرده شدن گلو (Strangulation): مانند گیرافتادن گردن کودک در نرده تخت

چگونه می توان ریسک سندروم مرگ ناگهانی در شیرخواران SIDS را کاهش دهیم:

هنوز محققین وپزشکان عامل ایجادکننده آن را نمی شناسند اما تحقیقات نشان داده که با رعایت این اصول خطر مرگ های ناگهانی شیرخواران کاهش می یابد

همیشه از تشک سفت با ملحفه کاملا فیت شده استفاده نمایید

اتاق تان را مشترک نمایید اما رختخواب تان باید از شیرخوارجداباشد

وسایلی مانند بالش و ملحفه اضافی را از بستر خارج کنید

درحاملگی و دراطارف کودک سیگار نکشید چون یکی از علل مهم SIDS است. بستر مشترک با فرد سیگاری احتمال SIDS رازیاد می کند

هرگز نگذارید در اطراف شیرخوارتان سیگار بکشند

سعی کنید از لباس سرهمی استفاده کنید

اهمیت مرگ غیرقابل انتظار ناگهانی شیرخواران SIDS چیست

برچسب ها : مرگ شیرخوار سلامت نوزاد سلامت کودک تشک کودک نوزاد

مطالب مرتبط

نظرات کاربران