شیردهی مادر پس از یک سالگی نوزاد

اگر شما برنامه دارید که بیش از یک سال به کودک خود شیر دهید حتماً سوالاتی به ذهنتان خطور نموده است

به شیردهی مادر پس از سال اول شیردهی، شیردهی ممتد گویند.

آیا شیردهی پس از یک سال توصیه می شود؟

انجمن کودکان امریکا شیردهی انحصاری تا 6 ماه پس از تولد را توصیه می نماید. و پس از آن تا یک سالگی به مادران توصیه می کند که کودک خود را هم از شیر مادر و هم از غذای کمکی تغذیه نمایند. شیردهی پس از یک سال در صورتی که هم کودک و هم مادر راغب به آن هستند نیز توصیه شده است.


مزایای شیردهی پس از یک سال چیست؟

مزایای تغذیه از شیر مادر پس از یک سالگی برای نوزاد:

تغذیه ی متعادل:

 شیر مادر مغذی ترین غذا از لحاظ استانداردهای تغذیه ای می باشد. تاکنون سن مشخصی شناسایی نشده است که شیر مادر از لحاظ غذائی برای کودک بی ارزش باشد.

ارتقای سیستم ایمنی:

تا زمانیکه نوزاد از شیر مادر تغذیه می کند، سلولها، هورمونها و آنتی بادی ها از شیر مادر به سیستم ایمنی کودک وارد شده و باعث تقویت آن می شود.

ارتقای سلامت:

 تحقیقات نشان داده است که هر چه شیردهی با شیر مادر ادامه یابد، باعث ارتقای هر چه بیشتر سلامت کودک می گردد.