طرز استفاده از پوآر یا ساکشن بینی درشیرخواران

با استفاده از پوآر شیرخوار راحتتر نفس خواهدکشید و خوردن وخوابیدن او هم آسانتر می شود.

 

چگونه می توان بینی گرفته را باز نمود؟

شیرخواران معمولا ازاین کارشما خرسند نمی شوندو شما اجباری برای  استفاده از این وسیله ندارید.

اغلب والدین این وسیله را لاستیکی راتهیه می نمایند ولی ممکن است راه صحیح استفاده از آن ندانند.برای استفاده ابتدا باید کمی محلول سالین از داوخانه تهیه نماییدیا آنرا درخانه بسازیدبدین شکل که ¼ قاشق چایخوری از نمک رابا 240 سی سی آب جوشیده ای که سرد شده وبه دمای بدن نزدیک است اضافه نمایید.اگرخانگی می سازیدآنرا هرروز بسازید ودریک ظرف دربسته نگه دارید .

کودک را بخوابانید وچانه اورابالانگه دارید

با یک قطره چکان یک تا دوقطره سالین درهرطرف بریزید

سراورابمدت 10 ثانیه درهمین وضعیت اقراردهید

باهربار  استفاده قطره چکان را تمیز کنید .

گاهی همین سالین به تنهایی باعث رفع گرفتگی می شود ونیازی به استفاده از پوآر نیست


روش صحیح استفاده ازپوآر یا ساکشن بینی :

ابتدا پوآر را فشاردهیدتا هوای آن خارج شود.سپس به آرامی آن راداخل یک سوراخ بینی نمایید.به آرامی ازحالت فشرده خارج کنیدتا ترشحات را بکشد.سپس پوآر راخارج نمایید وآن رامجددا فشاردهید وداخل یک دستمال کاغذی بریزید.آن را بادستمال تمیزنماییدوبرای طرف مقابل استفاده نمایید.اگر هنوزبعداز 10 دقیق راه بینی اش گرفته، دورباره مراحل یادشده را تکرارکنید .

ازاین روش بیش از 3 تا 4 یار استفاده نکنید.استفاده بیش از حد سالین در طولانی مدت با خشکی مخاط بینی می گردد .

بخاطرداشته باشید که بآرامی ازروش یاده استفاده نمایید چون استفاده با زور وفشارزیاد زیاد باعث ایجاد وحتی خونریزی می شود که این امر باعث بسته تر شدن مسیر تنفسی می شود .

چگونه پوآر یا ساکشن بینی  را تمیز نماییم :

بعدازهرباراستفاده آن را با آب گرم وصابون بشویید.پوآر را در آب صابون فشاردهید بعد آن را بکشید. سپس آنرا چندین بار تکان دهید.بعدازآن چندبارهم با آب پاکیزه شستشودهید 

.

طرز استفاده از پوآر یا ساکشن بینی درشیرخواران

برچسب ها : پوآر ساکشن بینی ترشحات بینی کودک خشکی مخاط بینی شیرخواران

مطالب مرتبط

نظرات کاربران