شکلات سیاه و سلامت قلب و عروق

فلاوانول شکلات سیاه می تواند باعث سلامت قلب و مغز شود.

فلاوانول در شکلات سیاه چیست؟

ممکن است شنیده باشید که مصرف شکلات سیاه برای قلب و مغز مفید است. این اثر مناسب شکلات بدلیل محتویات غذائی آن که همان فلاوانول در کاکائو می باشد اتفاق می افتد.

مطالعه ی اخیر نشان داده است که فلاوانول کاکائو باعث ارتقای سلامت افراد می شود و انعطاف ژنها را در سالمندان افزایش می دهد و به همین صورت خطر بروز بیماریهای قلبی را کاهش می دهد.

مطالعه ی دیگر نشان داده است که مصرف کاکائو و شکلات می تواند باعث هوشیاری بیشتر سالمندان گردد. حافظه و شکلات سیاه

در مطالعه ی کارآزمایی بالینی اخیر نتایج نشان داده اند که افرادیکه حجم زیادی از فلاوانول کاکائو را به صورت روزانه به مدت 8 هفته استفاده کردند از میزان توجه و حافظه ی بهتری برخوردار بودند.

آیا همه شکلاتها برای قلب مفیدند؟

 متاسفانه همه ی شکلاتها حاوی فلاوانول کاکائو نیستند. و گاهی فلاوانول در حین پروسه تولید شکلات از بین می رود. بنابراین پیشنهاد می شود حتماً میزان فلاوانول کاکائوی مصرفی خود را از روی برگه محتویات موجود بر روی شکلات به دست آورید تا بتوانید سلامت خود را ارتقا بخشید.


  شکلات سیاه و سلامت قلب و عروق

برچسب ها : سلامت قلب و عروق شکلات سیاه فلاونول کاکائو سالمندان

مطالب مرتبط

نظرات کاربران