قند -GLUCOSE(GOD)

نحوه آماده سازی بیمار
1-بیمار 12 ساعت قبل غذای سبک میل شود،آب نیز میتوان میل کرد.2-رعایت کامل ناشتایی به مدت 8 ساعت3-داروهای قند یا تزریق انسولین طبق دستور پزشک انجام شود.4-حداقل 3 روز قبل از انجام آزمایش از مصرف الکل خودداری شود.
نوع نمونه گیری
سرم،پلاسما
علت درخواست
1-خشکی دهان، 2-تشنگی و گرسنگی شدید یا افزایش حجم ادرار، 3-افزایش سایز دور کمر، 4-فشار خون بالا، 5-اختلالات شنوایی، 6-زرد شدن ناخن ها، 7-کاهش وزن
تفسیر نتایج
پایین تر از 100 طبیعی، 100 تا 125 پیش دیابت و مستعد دیابت، بالای 126 دیابت
نویسنده
دکتر گیتی امیدواری