• منو اصلی

  اسپارتات امینوترانسفراز - ASAT(GOT)

  نحوه آماده سازی بیمار

  نیاز به ناشتایی نیست حداقل 3 روز قبل از انجام آزمایش از مصرف الکل وتزریق عضلانی خودداری شود.قبل از انجام آزمایش از فعالیت بدنی شدید خودداری شود

  نوع نمونه گیری

  پلاسمای خون

  علت درخواست

  زرد شدن چشم ها و صورت، عفونت، دردقلب، دردشکم و صفرا، اسهال و استفراغ

  تفسیر نتایج

  زیر 37 در مردان نرمال، زیر 31 در زنان نرمال

  نویسنده

  گیتی امیدواری
  پانل کاربران
  خبرنامه
  ویژه های دکتر همه