• منو اصلی

  کلسترول - CHOLESTEROL

  نحوه آماده سازی بیمار

  1-رعایت کامل ناشتایی به مدت 12 ساعت2-حداقل 3 روز پیش از انجام آزمایش رژیم غذایی ثابت رعایت شود.3-حداقل 3 روز پیش از انجام آزمایش از مصرف الکل خودداری شود.

  نوع نمونه گیری

  خون یا پلاسما

  علت درخواست

  1-سرگیجه، 2-فشار بالا، 3-درد و سنگینی قلب،4-گزگزدست و پا، 5-گرم شدن و بی حس شدن دست و پا

  تفسیر نتایج

  کمتر از 200 نرمال، بین 200 تا 240 پیش آگهی، بیشتر از 240 غیرنرمال

  نویسنده

  گیتی امیدواری
  پانل کاربران
  خبرنامه
  ویژه های دکتر همه