• منو اصلی

  تری گلیسرید - TRIGLYCERIDES

  نحوه آماده سازی بیمار

  1-رعایت کامل ناشتایی به مدت 12 ساعت2-حداقل 3 روز پیش از انجام آزمایش رژیم غذایی ثابت رعایت گردد.3-حداقل 3روز پیش از انجام آزمایش از مصرف الکل خودداری شود.

  نوع نمونه گیری

  سرم یا پلاسما

  علت درخواست

  1-سرگیجه، 2-فشار بالا، 3-دردوسنگینی قلب، 4-گزگز دست وپا، 5-گرم شدن وبی حس شدن دست وپا

  تفسیر نتایج

  کمتر از 200 نرمال، بین 200 تا 400 پیش آگهی، بیشتر از 400 غیرطبیعی

  نویسنده

  گیتی امیدواری
  پانل کاربران
  خبرنامه
  ویژه های دکتر همه