درمان دارویی پوکی استخوان

درمانهای پوکی استخوان یا باعث کاهش سرعت از دست رفتن استخوان می شوند

درمانهای پوکی استخوان به دو دسته تقسیم می شوند:

دسته اول باعث کاهش سرعت از دست رفتن استخوان می شوند. داروهای دسته ی اول اغلب جهت درمان پوکی استخوان مصرف می شوند.   

دسته دوم باعث افزایش میزان استخوان تولیدی خواهد شد. 
داروهای دسته ی دوم به داروهای آنابولیک معروف هستند. این داروها شامل  گروهی از داروها می باشند که به بیسفوسفونات معروفند و شامل آلن درونات، ریزدونات و زولدرونیک اسیدز هستند. در حالیکه یک نوع از داروی آنابولیک بنام تری پاراتید جهت درمان پوکی استخوان شدید مورد استفاده قرار می گیرد. 
دیگر داروهای مطرح شده در درمان پوکی استخوان استرونتیوم وافلات می باشد که باعث کاهش سرعت از دست رفتن استخوان و افزایش تشکیل استخوان می باشد. 
در برخی از موارد خاص جایگزیینی هورمون می تواند در زنان یائسه کاربردی باشد. 


 چگونه باید داروهای پوکی استخوان را مصرف نمود؟

. در زمان مصرف داروهای پوکی استخوان توجه به اثرات آن و جلوگیری از عوارض ناشی از عدم مصرف صحیح می باید توسط فرد مورد توجه قرار گیرد. بنابراین افراد می باید در هنگام مصرف دارو به دیگر فاکتورها نظیر مواد غذائی مصرفی و داروهای دیگر توجه نمایند. برخی از مواد غذائی می توانند باعث کاهش جذب داروهای مصرفی انسان گردند.

درمان دارویی پوکی استخوان

برچسب ها : پوکی استخوان درمان پوکی استخوان داروی انابولیک دارو استخوان

مطالب مرتبط

نظرات کاربران