تاثیر ورزش بر بروز سکته در زنان

کاهش خطر بروز سکته با انجام ورزش در زنان

پژوهشها نشان داده اند که انجام ورزشهائی با شدت متوسط می تواند در کاهش احتمال بروز سکته ی مغزی تأثیر گذار باشد. انجام ورزش می تواند بیست درصد احتمال بروز سکته ی مغزی در زنان را کاهش دهد.
برای کاهش احتمال بروز سکته ی مغزی در زنان نیازی به انجام ورزشهای شدید همچون دویدن شدید ندارد.
تنها با انجام ورزشهائی با شدت متوسط همچون پیاده روی سریع زنان می توانند احتمال بروز سکته ی مغزی را در خود تا بیست درصد کاهش دهند.
 دکتر وانگ معتقد است که انجام فعالیتهای فیزیکی با شدت متوسط بیشترین تأثیر را در کاهش خطر بروز سکته ی مغزی دارد. انجام فعالیتهای شدید ورزشی همچون دویدن نمی تواند به اندازه ی ورزشهای متوسط در کاهش بروز سکته ی مغزی در زنان تأثیر گذار باشد. محققان همچنین عنوان نمودند که انجام ورزشهائی با شدت متوسط می تواند باعث کاهش احتمال بروز سکته در افرادیکه از درمانهای هورمونی در دوران یائسگی استفاده می کنند گردد.
محققان بر این باورند که گنجاندن فعالیتهای ورزشی متوسط در برنامه ی روزانه ی زنان می تواند تأثیر بسزائی در کاهش خطر بروز سکته در زنان گردد. انجام ورزشهائی همچون تنیس و پیاده روی می تواند بهترین گزینه ی ورزشی برای زنان باشد.
 تحقیقات نشان داده اند که چاقی، بروز دیابت و انجام فعالیتهای جسمانی با هم در ارتباطند. 

تاثیر ورزش بر بروز سکته در زنان

برچسب ها : فعالیت جسمانی ورزشی پیاده روی تنیس سلامت زنان سکته سکته مغزی

مطالب مرتبط

نظرات کاربران