آسپاراژیناز - Asparaginase

لیست داروها
توجه فرمایید : اطلاعات دارویی زیر صرفا جهت ارتقای سطح آگاهی کاربران این سایت می باشد ، از این رو سایت هیچگونه مسئولیت و ضمانتی در قبال مصرف خودسرانه دارو بدون تجویز پزشک ندارد.

گروه دارویی

ضد سرطان ها

موارد مصرف

آسپاراژیناز در درمان لوسمی حاد لنفوسیتیک به کار می رود. همچنین در درمان لوسمی حاد میلوسیتیک و میلومنوسیتیک، لنفوماهای هوچکینی و غیر هوچکینی و ملانوسارکوما مصرف شده است.

موارد منع مصرف

در صورت وجود یا سابقه پانکراتیت، نباید مصرف شود.

هشدارها

در صورت بروز پانکراتیت، درمان با دارو باید برای همیشه قطع شود.

عوارض جانبی

واکنش های حساسیتی و آنافیلاکسی، کاهش فاکتورهای انعقادی پلاسما، سمیت کبدی( از جمله تغییرات چربی)، التهاب لوزالمعده، تهوع، استفراغ و دپرسیون CNS از عوارض جانبی مهم و نسبتاً شایع دارو هستند.

توصیه ها

با توجه به احتمال بروز واکنش حساسیت مفرط به دارو، قبل از اولین تجویز و مواقعی که یک هفته یا بیشتر بین دو تزریق فاصله می باشد، انجام آزمون داخل جلدی توصیه نمی شود.

مقدار مصرف

بزرگسالان : در لوسمی حاد لنفوسیستیک مقدار day/kg/IU 200 به صورت وریدی به مدت 28 روز مصرف می شود.
کودکان : day/ IU/kg6000 به صورت عضلانی در روزهای 28،25، 22، 19، 16، 13، 10، 7، 4 ، درمان همراه با وینکریستین و پردنیزولون بکار می رود و یا IU/kg/day 1000 به صورت وریدی به مدت 10 روز در بیست و دومین روز درمان همراه با وینکریستین و پردنیزولون به کار می رود.

اشکال دارویی

تزریقی:10000 واحد

ورود به سایت

کلمه عبور خود را فراموش کرده اید؟

نام کاربری ندارید! ثبت نام کنید