داروها

عنوان نام
ایمیپرامین Imipramine
کلرامبوسیل Chlorambucil
گریزیوفولوین Griseofulvin
ایزوکونازول Isoconazole
فلورادین فسفات Fludarabine Phosphate
ایتراکونازول Itraconazole
کتوکونازول Ketoconazole
ناتامایسین Natamycin
مایکونازول Miconazole
نیستاتین Nystatin
تیوکونازول Tioconazole
تولنفتات Tolnaftate
امورولفین Amorolfine
ستراکونازول نیترات Sertaconazole Nitrate
ایمانتینیب مسیلات Imatinib Mesilate
دیلوکسانید Diloxanide Furoate
ایفوسفامید Ifosfamide
اپی روبیسین Epirubicin Hydrochloride
داکتینومایسین Dactinomycin
امتین Emetine Hydrochloride
سیتارابین Cytarabine
لتروزول Letrozole
اتوواکویون Atovaquone
استراموستین Estramustine Sodium Phosphate
لوموستین Lomustine
دوکتاکسل Docetaxel
فلوتامید Flutamide
دانوروبیسین Daunorubicin Hydrochloride
اینترلوکین –2 Interleukin-2
ایداروبیسین Idarubicin Hydrochloride
مرکاپتوپورین Mercaptopurine
سیکلوفسفامید Cyclophosphamide
متوترکسات Methotrexate
یدوکینول lodoquinol
ایرینوتکان Irinotecan Hydrochloride
پنتامیدین Pentamidine Isetionate
استامینوفن Acetaminophen
سرماخوردگی بزرگسالان Adult cold
آلوپورینول Allopurinol
الترتامین Altretamine
امیکاسین Amikacin
امینوگلوتامید Aminoglutethimide
آمی تریپپتیلین Amitriptyline
آمفوتریسین B Amphotericin B
آمپی سیلین Ampicillin
آناستروزول Anastrozole
آنتی هیستامین دکونژستات Antihistamine Decongestant
آسپاراژیناز Asparaginase
آسپیرین Aspirin
آتروپین Atropine

صفحه ۱ از ۴, در حال نمایش ۵۰ آیتم از ۱۵۹

ورود به سایت

کلمه عبور خود را فراموش کرده اید؟

نام کاربری ندارید! ثبت نام کنید