کلرامبوسیل - Chlorambucil

لیست داروها
توجه فرمایید : اطلاعات دارویی زیر صرفا جهت ارتقای سطح آگاهی کاربران این سایت می باشد ، از این رو سایت هیچگونه مسئولیت و ضمانتی در قبال مصرف خودسرانه دارو بدون تجویز پزشک ندارد.

گروه دارویی

ضد سرطان ها

موارد مصرف

کلرامبوسیل در درمان لوسمی و لنفوم های هوچکینی و غیر هوچکینی مصرف می شود. این دارو به عنوان کاهنده فعالیت سیستم ایمنی نیز مصرف می شود.

موارد منع مصرف

هشدارها

عوارض جانبی

عمده ترین عارضه جانبی کرامبوسیل تضعیف مغز استخوان است . لکوپنی، نوتروپنیف ترومبوسیتوپنی، کاهش ایمنی و بروز عفونت از عوارض شایع این دارو هستند.

توصیه ها

مصرف مایعات کافی و یا تجویز آلوپورینول از بروز سمیت کلیوی ناشی از بالا رفتن اسیداوریک در بیماران مبتلا به لوسمی و لنفوم جلوگیری می کند.
در صورت بروز سمیت تنفسی یا ایجاد بثورات جلدی شدید مصرف دارو باید قطع گردد.
با توجه به احتمال بروز تضعیف مغز استخوان کلرامبوسیل باید به فاصله 6-4 هفته از تجویز پرتودرمانی یا سایر داروهای شیمی درمانی مورد مصرف قرار گیرد.

مقدار مصرف

بزرگسالان : برای درمان لوسمی لنفوسیستیک مزمن، لنفوم های هوچکینی و غیر هوچکینی در شروع mg/kg0/2-0/1 ( معمولاً 4 تا 10 میلی گرم ) یک یا چند بار در روز مصرف می شود. درمان متناوب به فاصله دو هفته باعث کاهش عوارض خونی دارو می گردد. در این صورت مقدار مصرف اولیه mg/kg0/4 می باشد که هر دو هفته یک بار به میزان mg/kg0/1 قابل افزایش است تا میزان موثر یا سمی دارو حاصل شده و به این ترتیب مقدار مصرف دارو تنظیم می گردد.
به عنوان کاهنده ایمنی در درمان سندرم نفروتیک0/2-0/1 mg/kg یک بار در روز به مدت 12- 8 هفته مصرف می شود. حداکثر میزان مصرف این دارو mg/kg14 و حداکثر دوره درمان 12 هفته می باشد.
کودکان : در لوسمی لنفوسیستیک مزمن، لنفوم های هوچکینی mg/kg0/2- 0/1 یک یا چند بار در روز مصرف می شود. میزان مصرف به عنوان کاهنده ایمنی در سندرم نفروتیک مشابه مقدار مصرف بزرگسالان است.

اشکال دارویی

قرص: 2 میلی گرم

ورود به سایت

کلمه عبور خود را فراموش کرده اید؟

نام کاربری ندارید! ثبت نام کنید