داروها

عنوان نام
جنتامایسین Gentamicin(Ophthalmic)
مفناید Mafenide
ترامادول Tramadol Hydrochloride
سوفنتانیل Sufentanil
پیروکسیکام Piroxicam
فنازوپیریدین Phenazopyridine Hydrochloride
پنتازوسین Pentazocine
گریپ Pediatric Gripe
نیکلوزماید Niclosamide
متیل سالیسیلات Methyl Salicylate
مفنامیک اسید Mefenamic Acid
مبندازول Mebendazole
لوامیزول Levamisole
ایندومتاسین Indometacin
ایبوپروفن Ibuprofen
فنتانیل Fentanyl
دیکلوفناک Diclofenac
اکسی بوتینین Oxybutynin Chloride
پروپانتلین Propantheline Bromide
کرومولین سدیم Cromolyn Sodium(Ophthalmic)
دیمن هیدرینات Dimenhydrinate
دیفن هیدرامین diphenhydramine
پیریمتامین Pyrimethamine
هماتروپین Homatropine
تری هگزی فنیدیل Trihexyphenidyl Hydrochloride
فکسوفناید Fexofenadine Hydrochloride
الپتادین هیدروکلراید Olopatadine Hydrochloride
پرومتازین Promethazine
لوراتادین Loratadine
نفازولین Naphazoline Antazoline
هیدروکسی زین Hydroxyzine Hydrochloride
سایپروهپتادین Cyproheptadine Hydrochloride
سیناریزین Cinnarizine
ستریزین Cetirizine Hydrochloride
کلرفنیرآمین Chlorpheniramine Maleate
دیفن هیدرامین کامپاند Diphenhydramine Compound
کلماستین Clemastine Fumarate
کلشی سین Colchicine
کسپوفونژین Caspofungin Acetate
تربینافین Terbinafine
سدیم والپروات Sodium Valproate
پیریمیدون Primidone
گاباپنتین Gabapentin
لاموتریژین Lamotrigine
لوتیراستام Levetiracetam
فنوباربیتال Phenobarbital
کلوبازام Clobazam
فنی‌تویین Phenytoin
پرگابالین Pregabalin
پیوگلیتازون هیدروکلراید Pioglitazone Hydrochloride

صفحه ۳ از ۴, در حال نمایش ۵۰ آیتم از ۱۵۹

ورود به سایت

کلمه عبور خود را فراموش کرده اید؟

نام کاربری ندارید! ثبت نام کنید