لووفلوکساسین - Levofloxacin

لیست داروها
توجه فرمایید : اطلاعات دارویی زیر صرفا جهت ارتقای سطح آگاهی کاربران این سایت می باشد ، از این رو سایت هیچگونه مسئولیت و ضمانتی در قبال مصرف خودسرانه دارو بدون تجویز پزشک ندارد.

گروه دارویی

داروهای ضد باکتری

موارد مصرف

آنتی بیوتیک وسیع الطیف (کربوکسی کینولون فلویورینه).
a) سینوزیت ماگزیلاری حاد ایجاد شده توسط گونه های فعال استرپتوکوکوس پنومونیه، موراکسلا کاتارالیس یا هموفیلوس آنفلوآنزا:
b) برونشیت مزمن باکتریال ایجاد شده توسط استافیلوکوک اوریوس، استرپتوکوکوس پنومونیه، موراکسلا کاتارالیس یا هموفیلوس آنفلوآنزا، هموفیلوس پارا آنفلوآنزا، کلبسیلاپنومونیه، کلامیدیا پنومونیه، لژیونلا پنومونیه و مایکوپلاسما پنومونیه.
c) عفونت پوستی یا ساختمان های پوست بدون عارضه خفیف تا متوسط ناشی از استافیلوکوک اوریوس یا استرپتوکوک پیوژن
d)پروستاتیت باکتریال مزمن ناشی از اشرشیاکلی، انتروکوکوس فاسیالیس و یااستافیلوکوکوس اپیدرمیس
e) عفونت دستگاه ادراری عارضه دار خفیف تا متوسط ناشی از انتروکوکوس فاسیالیس، اشرشیاکلی، کلبسیلاپنومونیه، پروتیوس میرابیلیس، پسدوموناس آیروژینوزا
f) پیلونفریت حاد خفیف تا متوسط ناشی از اشرشیاکلی
g) عفونت پوستی یا ساختمان های پوست عارضه دار ناشی از استافیلوکوک اوریوس حساس به متی سیلین، استرپتوکوک پیوژن یا پروتیوس میرابیلیس
h) پنومونی اکتسابی از جامعه ناشی از گونه های استرپتوکوک حساس به پنی سیلین، هموفیلوس آنفلوآنزا، هموفیلوس پارا آنفلوآنزا، مایکوپلاسما پنومونیه
i) آنتراکس
J) اسهال مسافرتی
k)پیشگیری از اسهال مسافرتی

موارد منع مصرف

سرگیجه، انسفالوپاتی، بی خوابی، درد، پارستزی، تشنج، وازودیلاسیون، درد قفسه سینه، تپش قلب، فارنژیت،فوتوفوبی، کاهش بینایی موقت، تهوع، استفراغ، اسهال، کولیت سودوممبرانوس، نفخ، واژینیت، آنمی همولیتیک، کاهش تعداد لنفوسیت، هایپوگلیسمی، پارگی تاندون، اریتما مولتی فرم، سندروم استیونس جانسون، آنافیلاکسی، واکنش های ازدیاد حساسیت.

هشدارها

عوارض جانبی

توصیه ها

مقدار مصرف

a) سینوزیت ماگزیلاری حاد ایجاد شده توسط گونه های فعال استرپتوکوکوس پنومونیه، موراکسلا کاتارالیس یا هموفیلوس آنفلوآنزا:
بالغین: 500mg از راه خوراکی یا وریدی روزانه برای 10-14 روز

b) برونشیت مزمن باکتریال ایجاد شده توسط استافیلوکوک اوریوس، استرپتوکوکوس پنومونیه، موراکسلا کاتارالیس یا هموفیلوس آنفلوآنزا، هموفیلوس پارا آنفلوآنزا، کلبسیلاپنومونیه، کلامیدیا پنومونیه، لژیونلا پنومونیه و مایکوپلاسما پنومونیه.
بالغین: 500mg از راه خوراکی یا وریدی روزانه برای 7-14 روز

c) عفونت پوستی یا ساختمان های پوست بدون عارضه خفیف تا متوسط ناشی از استافیلوکوک اوریوس یا استرپتوکوک پیوژن
بالغین: 500mg از راه خوراکی یا وریدی روزانه برای 7-10 روز

d)پروستاتیت باکتریال مزمن ناشی از اشرشیاکلی، انتروکوکوس فاسیالیس و یااستافیلوکوکوس اپیدرمیس
بالغین: 500mg از راه خوراکی یا وریدی روزانه برای 28 روز

e) عفونت دستگاه ادراری عارضه دار خفیف تا متوسط ناشی از انتروکوکوس فاسیالیس، اشرشیاکلی، کلبسیلاپنومونیه، پروتیوس میرابیلیس، پسدوموناس آیروژینوزا
بالغین: 250mg از راه خوراکی یا وریدی روزانه برای 7-10 روز

f) پیلونفریت حاد خفیف تا متوسط ناشی از اشرشیاکلی
بالغین: 250mg از راه خوراکی یا وریدی روزانه برای 7-10 روز
g) عفونت پوستی یا ساختمان های پوست عارضه دار ناشی از استافیلوکوک اوریوس حساس به متی سیلین، استرپتوکوک پیوژن یا پروتیوس میرابیلیس
بالغین: 750mg از راه خوراکی یا وریدی(درخلال 90 دقیقه) هر 24 ساعت برای 7-14 روز

h)پنومونی اکتسابی از جامعه ناشی از گونه های استرپتوکوک حساس به پنی سیلین، هموفیلوس آنفلوآنزا، هموفیلوس پارا آنفلوآنزا، مایکوپلاسما پنومونیه
750mg از راه خوراکی یا وریدی روزانه برای 5 روز

i) آنتراکس:
بالغین: 500mg از راه خوراکی روزانه برای 60روز

J) اسهال مسافرتی
بالغین: 500mg از راه خوراکی روزانه تا 3 روز

k)پیشگیری از اسهال مسافرتی
بالغین: 500mg از راه خوراکی روزانه در طول پریود احتمال خطر تا 3 هفته

اشکال دارویی

ورود به سایت

کلمه عبور خود را فراموش کرده اید؟

نام کاربری ندارید! ثبت نام کنید