بعد از کشیدن دندان

دندان های کشیده شده منبع جدید سلولهای بنیادی

دندان های کشیده شده منبع جدید سلولهای بنیادی

ندانهای کشیده شده همانند بند ناف می توانند منبع مناسبی از سلولهای بنیادی باشند.

ورود به سایت

کلمه عبور خود را فراموش کرده اید؟

نام کاربری ندارید! ثبت نام کنید