تشخیص سندرم کارپ

سندرم تونل کارپ (گیر افتادگی عصب مدیان)  CTS

سندرم تونل کارپ (گیر افتادگی عصب مدیان) CTS

به هر گونه فشار یا التهابی که منجر به درگیری عصب مدیان در ناحیه عبور عصب از تونل کارپ (در مچ دست) گردد را سندرم تونل ...

ورود به سایت

کلمه عبور خود را فراموش کرده اید؟

نام کاربری ندارید! ثبت نام کنید