دندان درد

چرا دچار دندان درد می شویم؟

چرا دچار دندان درد می شویم؟

دندان درد به معنی هرنوع درد داخل یا دور دندان است. 

چرا دندونم درد می کنه؟

چرا دندونم درد می کنه؟

دندان درد به معنی هرنوع درد داخل یا دور دندان است. 

ورود به سایت

کلمه عبور خود را فراموش کرده اید؟

نام کاربری ندارید! ثبت نام کنید