مسمومیت با متانول

درمان مسمومیت با متانول یا الکل چوب

درمان مسمومیت با متانول یا الکل چوب

مسمومیت متانول می تواند هنگامی رخ دهد که کسی متانول می نوشد ، متانول یک نوع الکل غیرقابل نوشیدن است که بسیار سمی است.

مسمومیت با الکل Alcoholism Deasease

مسمومیت با الکل Alcoholism Deasease

علایم و نشانه ها و مراقبت صحیح از فردی که مسمومیت الکل دارد

ورود به سایت

کلمه عبور خود را فراموش کرده اید؟

نام کاربری ندارید! ثبت نام کنید