ملان.م

آنتی اکسیدانها برای ملانوما مفیدند یا مضر؟

آنتی اکسیدانها برای ملانوما مفیدند یا مضر؟

مطالعه جدید برروی موشها نشان می دهد که آنتی اکسیدان می تواند سرعت متاستاز ملانوما را دوبرابر کند.

ورود به سایت

کلمه عبور خود را فراموش کرده اید؟

نام کاربری ندارید! ثبت نام کنید