پانسمان

نگرانی برای پانسمان بیماران EB وجود ندارد

نگرانی برای پانسمان بیماران EB وجود ندارد

معاون وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: پانسمان تخصصی بیماران EB تا شهریورماه تامین شده

کدامیک از روشهای مراقبتی زخم مناسب است؟

کدامیک از روشهای مراقبتی زخم مناسب است؟

آنچه که در مراقبت از زخم ها می تواند درست و یا غلط باشد

ورود به سایت

کلمه عبور خود را فراموش کرده اید؟

نام کاربری ندارید! ثبت نام کنید