کلسترول - CHOLESTEROL

لیست آزمایشات

نحوه آماده سازی بیمار

1-رعایت کامل ناشتایی به مدت 12 ساعت2-حداقل 3 روز پیش از انجام آزمایش رژیم غذایی ثابت رعایت شود.3-حداقل 3 روز پیش از انجام آزمایش از مصرف الکل خودداری شود.

نوع نمونه گیری

خون یا پلاسما

علت درخواست

1-سرگیجه، 2-فشار بالا، 3-درد و سنگینی قلب،4-گزگزدست و پا، 5-گرم شدن و بی حس شدن دست و پا

تفسیر نتایج

کمتر از 200 نرمال، بین 200 تا 240 پیش آگهی، بیشتر از 240 غیرنرمال

نویسنده

گیتی امیدواری

ورود به سایت

کلمه عبور خود را فراموش کرده اید؟

نام کاربری ندارید! ثبت نام کنید