سدیمانتاسیون گلبولهای قرمز خون - ESR

لیست آزمایشات

نحوه آماده سازی بیمار

نیاز به ناشتایی ندارد.

نوع نمونه گیری

خون

علت درخواست

تب و درد، درد فعال عضلات

تفسیر نتایج

کمتر از 20 در مردان نرمال، کمتر از 30 در زنان نرمال

نویسنده

گیتی امیدواری

ورود به سایت

کلمه عبور خود را فراموش کرده اید؟

نام کاربری ندارید! ثبت نام کنید