کلسترول HDL - HDL

لیست آزمایشات

نحوه آماده سازی بیمار

1-رعایت کامل ناشتایی به مدت 12 ساعت 2-از 3 روز پیش از انجام آزمایش رژیم غذایی ثابت رعایت شود3-از 3 روز پیش ازانجام آزمایش از مصرف الکل خودداری شود

نوع نمونه گیری

خون

علت درخواست

1-سرگیجه- 2-فشار بالا- 3-درد و سنگینی قلب- 4-گز گز دست و پا-
5-گرم شدن و بی حس شدن دست وپا

تفسیر نتایج

کمتر از 35 ریسک بالا، 30 تا 50 نرمال، بالای 50 ریسک پایین

نویسنده

گیتی امیدواری

ورود به سایت

کلمه عبور خود را فراموش کرده اید؟

نام کاربری ندارید! ثبت نام کنید