تروپونین - TROPONIN

لیست آزمایشات

نحوه آماده سازی بیمار

نیاز به ناشتایی ندارد

نوع نمونه گیری

سرم یا پلاسما یا خون تام بر حسب روش آزمایش

علت درخواست

:1-سکته قلبی
2-آسیب به ماهیچه قلب
3-نارسایی مزمن کلیوی

تفسیر نتایج

ترو پونین ها گروهی از پروتیین های موجود در بدن و ماهیچه های قلب هستند.کمپلکس تروپونین شامل سه زیرگروه به نامهای CTNI/CTNT/CTNC می باشد که با کنک یکدیگر انقباضات ماهیچه ای را تنظیم و کنترل می کنند و هر سه به عنوان مارکر های اختصاصی برای تشخیص حمله قلبی بکار میروند از میان این سه تروپونین I برای تشخیص حمله قلبی حاد اختصاصی تر از نوع دیگر است .تروپونین در فاصله زمانی 6-4 ساعت پس از درد قفسه سینه جهت تشخیص وقوع حمله قلبی مورد استفاده قرار می گیردو مجموعا 3-2 تست تروپونین طی مدت زمان 16-12 ساعت پس از مراجعه به اورژانس انجام می شود.
تفسیر:
زنان : 0.04
مردان : 0.1

نویسنده

گیتی امیدواری

ورود به سایت

کلمه عبور خود را فراموش کرده اید؟

نام کاربری ندارید! ثبت نام کنید