تروپونین - TROPONIN

لیست آزمایشات

نحوه آماده سازی بیمار

نیاز به ناشتایی ندارد

نوع نمونه گیری

سرم یا پلاسما یا خون تام بر حسب روش آزمایش

علت درخواست

:1-سکته قلبی
2-آسیب به ماهیچه قلب
3-نارسایی مزمن کلیوی

تفسیر نتایج

ترو پونین ها گروهی از پروتیین های موجود در بدن و ماهیچه های قلب هستند.کمپلکس تروپونین شامل سه زیرگروه به نامهای CTNI/CTNT/CTNC می باشد که با کنک یکدیگر انقباضات ماهیچه ای را تنظیم و کنترل می کنند و هر سه به عنوان مارکر های اختصاصی برای تشخیص حمله قلبی بکار میروند از میان این سه تروپونین I برای تشخیص حمله قلبی حاد اختصاصی تر از نوع دیگر است .تروپونین در فاصله زمانی 6-4 ساعت پس از درد قفسه سینه جهت تشخیص وقوع حمله قلبی مورد استفاده قرار می گیردو مجموعا 3-2 تست تروپونین طی مدت زمان 16-12 ساعت پس از مراجعه به اورژانس انجام می شود.
تفسیر:
زنان : 0.04
مردان : 0.1

نویسنده

گیتی امیدواری
دکترهمه
درصورتی که سوالی دارید میتوانید سوال خود را از این قسمت ارسال کنید

دکترهمه

درصورتی که سوالی دارید میتوانید سوال خود را در این قسمت وارد کنید

ورود به سایت

کلمه عبور خود را فراموش کرده اید؟

نام کاربری ندارید! ثبت نام کنید