زینک - zinc

لیست آزمایشات

نحوه آماده سازی بیمار

نیاز به ناشتایی نیست

نوع نمونه گیری

سرم خون

علت درخواست

در سوختگی هاو بیماری های کلیوی
روی یک کوفاکتور مهم برای فعالیت بسیاری از آنزیم ها از جمله آنزیم ها از جمله آنزیم آلکالین فسفاتاز و RNA و DNA پلیمراز ،الکل دهیدروژناز و کربونیک ان هیدراز وبسیاری دیگر از پروتیین های مهم می باشد.

تفسیر نتایج

خانم ها 114-70
آقایان 127-72

نویسنده

گیتی امیدواری

ورود به سایت

کلمه عبور خود را فراموش کرده اید؟

نام کاربری ندارید! ثبت نام کنید