سفپیم - Cefepime Hydrochloride

لیست داروها
توجه فرمایید : اطلاعات دارویی زیر صرفا جهت ارتقای سطح آگاهی کاربران این سایت می باشد ، از این رو سایت هیچگونه مسئولیت و ضمانتی در قبال مصرف خودسرانه دارو بدون تجویز پزشک ندارد.

گروه دارویی

داروهای ضد باکتری

موارد مصرف

سفالوسپورین نسل 4
1) عفونت ادراری یا باکتریمی خفیف تا متوسط ناشی از اشرشیاکلی، کلبسیلا پنومونیه، پروتیوس میرابیلیس
بالغین: 0.5-1g عضلانی ویا انفوزیون وریدی در طول 30دقیقه هر 12ساعت 1بار برای مدت 7 تا 10 روز.

2) عفونت ادراری شدید یا پیلونفریت ناشی از اشرشیاکلی یا کلبسیلاپنومونیه
بالغین: 2g انفوزیون وریدی در عرض 30 دقیقه هر 12ساعت 1بار برای 10روز.
3) پنومونی متوسط تا شدید ناشی از استرپتوکوک پنومونیه، سودوموناس آیروژینوزا، کلبسیلا پنومونیه و گونه های انتروباکتریاسه
بالغین: 1-2g انفوزیون وریدی در عرض 30 دقیقه هر 12ساعت 1بار برای 10روز.
4) عفونت پوستی یا ساختمان های پوست بدون عارضه متوسط تا شدید ناشی از استافیلوکوک اوریوس (گونه های حساس به متی سیلین) یا استرپتوکوک پیوژن
بالغین: 2g انفوزیون وریدی در عرض 30 دقیقه هر 12 ساعت 1بار برای 10 روز.

موارد منع مصرف

هشدارها

عوارض جانبی

درد در محل تزریق، فلبیت، تهوع، اسهال، استفراغ، کولیت سدوممبرانوس، راش و کهیر، واکنش های آنافیلاکسی

توصیه ها

a) در صورت بروز علایم کولیت سودوممبرانوس دارو قطع و به پزشک اطلاع داده شود.
b) در بیماران با نارسایی کلیوی تعدیل دوز صورت گیرد.

مقدار مصرف

اشکال دارویی

ورود به سایت

کلمه عبور خود را فراموش کرده اید؟

نام کاربری ندارید! ثبت نام کنید