دانوروبیسین - Daunorubicin Hydrochloride

لیست داروها
توجه فرمایید : اطلاعات دارویی زیر صرفا جهت ارتقای سطح آگاهی کاربران این سایت می باشد ، از این رو سایت هیچگونه مسئولیت و ضمانتی در قبال مصرف خودسرانه دارو بدون تجویز پزشک ندارد.

گروه دارویی

داروهای ضد افسردگی

موارد مصرف

دانوروبیسین در درمان اریترولوسمی ، لوسمی حاد لنفوبلاستیک، لوسمی حاد میلوسیتیک و لوسمی حاد منوسیتیک به کار می رود. همچنین مصرف آن در درمان نوروبلاستوما، لنفوم های غیر هوچکینی، سارکوم اوینگ، تومور ویلمز و لوسمی مزمن میلوسیتیک توصیه شده است.

موارد منع مصرف

هشدارها

در صورت وجود بیماری قلبی و یا انفیلتراسیون سلول تومور مغز استخوان این دارو باید با احتیاط فراوان مصرف شود.

عوارض جانبی

از وفاژیت، استیوماتیت، لکوپنی، مسمومیت قلبی و نکروز بافتی از عوارض جانبی مهم و نسبتاً شایع دارو هستند.

توصیه ها

به دلیل نکروز بافتی فقط به صورت تزریق وریدی به کار می رود ( به دلیل بروز ترومبوفلبیت و تحریک ورید از انفوزیون وریدی نیز خودداری شود).
فاصله دوره های درمانی آن نباید کمتر از 21 روز باشد تا فعالیت مغز استخوان به حالت عادی برگردد.

مقدار مصرف

در عیب کار کبد برای بیمارانی که غلظت بیلیروبین آنها 3- 2/1 میلی گرم در صد میلی لیتر است، 75 درصد مقادیر مصرف معمولی و در بیمارانی که غلظت بیلیروبین آنها بیش از 3 میلی گرم در صد میلی لیتر است، نصف مقدار معمولی توصیه می شود. در عیب کار کلیه برای بیمارانی که غلظت بیلی روبین آنها بیش از 3 میلی گرم در صد میلی لیتر است، نصف مقدار مصرف معمول توصیه شده است.
بزرگسالان : در لوسمی حاد لنفوسیتیک به صورت وریدی mg/m² 45 در روزهای اول و دوم و سوم و یک دوره32 روزه درترکیب با وینکریستین و پردنیزولون و آسپاراژیناز به کار می رود. در لوسمی حاد غیر لنفوسیتیک به صورت وریدی mg/m² 45 در روزهای اول و دوم وسوم اولین دوره و روزهای اول و دوم دومین دوره در ترکیب با وینکریستین به کار می رود. حداکثر مقدار مصرف تا mg/m² 550 و در افرادی که سابقه پرتو درمانی در ناحیه سینه داشته اند برای کاهش خطر مسمومیت قلبی، mg/m²450 می باشد. در افراد مسن 60 سال و بیشتر در لوسمی حاد غیر لنفوسیتیک mg/m²30 به صورت وریدی در روزهای اول و دوم و سوم شروع اولین دوره درمان و در روزهای اول و دوم دومین دوره درمان در ترکیب با سیتارابین به کار می رود.
کودکان : در لوسمی حاد لنفوسیتیک mg/m² 25 به صورت وریدی یک بار در هفته همراه با وینکریستین و پردینزولون به کار می رود.

اشکال دارویی

تزریقی: 20 میلی گرم

ورود به سایت

کلمه عبور خود را فراموش کرده اید؟

نام کاربری ندارید! ثبت نام کنید