تمرین استقامتی

ورزش های تمرینی قدرتی و استحکامی

ورزش های تمرینی قدرتی و استحکامی

انجمن قلب آمریکا، انجام ورزش های قدرتی را به میزان حداقل 2بار در هفته توصیه نموده است.

ورود به سایت

کلمه عبور خود را فراموش کرده اید؟

نام کاربری ندارید! ثبت نام کنید