توالت رفتن

آموزش از پوشک گرفتن کودک و آموزش رفتن به توالت

آموزش از پوشک گرفتن کودک و آموزش رفتن به توالت

آموزش کودک برای استفاده از توالت ،برای والدین وقت گیربوده ونیاز به شکیبایی شمادارد.

ورود به سایت

کلمه عبور خود را فراموش کرده اید؟

نام کاربری ندارید! ثبت نام کنید