سندرم حساسیت به صدا

میزوفوبیا یا صدا بیزاری چه بیماری است

میزوفوبیا یا صدا بیزاری چه بیماری است

در برخی افراد شنیدن برخی صداها، باعث ایجاد واکنش های غیرارادی خشم یا وحشت می گرد

ورود به سایت

کلمه عبور خود را فراموش کرده اید؟

نام کاربری ندارید! ثبت نام کنید