تحریک تخمک گذاری با کلومیفن سیترات

دکتر آفاق حسن زاده راد

view

تحریک تخمک گذاری روشی دارویی است جهت افزایش شانس باروری زنان که موجب افزایش تعداد و کیفیت تخمکها و افزایش احتمال باروری می شود
تحریک تخمک گذاری می باید با دقت انجام شود تا از بروز تحریک بیش از حد تخمدان جلوگیری شود 

کدام داروها در تحریک تخمک گذاری به کار می روند؟ 


شایعترین نوع داروی مصرفی در تحریک تخمک گذاری در زنان کلومیفن سیترات است 
کلومیفن سیترات  در مواردی که تخمک گذاری با مشکل همراه بوده اما سطح هورمونهای زنان نرمال است اثر بخش تر می باشد 
البته در مواردی که افراد تحت IUI نیز قرار می گیرند تحریک تخمک گذاری با کلومیفن باعث افزایش شانس باروری زنان خواهد شد. 

روش درمان با کلومیفن جهت تحریک تخمک گذاری 


جهت تحریک تخمک گذاری کلومیفن از چه روزی مصرف می شود؟


از روز سوم تا هفتم یا پنجم تا نهم سیکل قاعدگی

میزان مصرف کلومیفن برای تحریک تخمک گذاری چقدر است؟


یک قرص 50 میلی گرمی بصورت روزانه  می باشد  البته بنا به دستور پزشک میزان دوز کلومیفن تا سه قرص در روز نیز قابل افزایش است ولی بیش از آن توصیه نمیشود

دلیل انجام سونوگرافی پس از مصرف کلومیفن چیست؟


در صورت شروع درمان از روز سوم ، در روز دهم سیکل و در صورت درمان از روز پنجم در روز دوازدهم سیکل قاعدگی برای بررسی وضعیت فولیکولها، سونوگرافی انجام می‌‌شود. 

چگونه پس از تجویز کلومیفن پزشک زمان تخمک گذاری را تعیین می کند؟


در صورت وجود فولیکولهای 20-18 میلی متری پزشک می تواند با تجویز آمپولHCG زمان تخمک‌‌گذاری را تعیین نماید.

بهترین زمان نزدیکی برای باروری پس از تجویز کلومیفن چه روزی از سیکل قاعدگیست؟


 بهترین زمان رابطه جنسی برای باروری یک تا دو روز حوالی تخمک گذاری است. 

برای تحریک تخمک گذاری درمان با کلومیفن چند دوره امکانپذیر است؟ 


معمولاً این درمان سه الی پنج دوره تکرار می¬شود. 

چند درصد احتمال باروری پس از تکرار دوره های درمان وجود دارد؟ 


احتمال حاملگی پس از سه دوره درمان با کلومیفن سیترات 85% و پس از پنج دوره 99%  می¬باشد.

مصرف کلومیفن برای تحریک تخمک گذاری پیش از IUI  چگونه است؟


از روز سوم یا پنجم سیکل قاعدگی به مدت چهار روز برای بیمار یک تا دو قرص کلومفین سیترات  50 میلی گرمی روزانه مصرف می شود. 
سپس روز 10 یا 12 سیکل با انجام سونوگرافی اگر اندازه و وضعیت فولیکولها به 20-18 میلی متر رسیده باشد، 5000 یا 000/10 واحد  HCG   تزریق می شود 
  38-36 ساعت بعد از تزریق IUI انجام می شود.

دیدگاه ها

ارسال دیدگاه

ورود به سایت

کلمه عبور خود را فراموش کرده اید؟

نام کاربری ندارید! ثبت نام کنید