تاریکی

آنزیم سی کی اپسیلون و ساعت بیولوژیک بدن

آنزیم سی کی اپسیلون و ساعت بیولوژیک بدن

آنزیم سی کی اپسیلون باعث تنظیم ساعت بیولوژیک بدن می شود.

تاثیر تاریکی و روشنایی بر خواب

تاثیر تاریکی و روشنایی بر خواب

قرار گرفتن در مقابل تابش خورشید در طول روز و تاریکی در شب یکی از اجزای اصلی برای تجربه ی یک خواب راحت است.

ورود به سایت

کلمه عبور خود را فراموش کرده اید؟

نام کاربری ندارید! ثبت نام کنید