سرد کردن

گرم کردن پیش از ورزش و سرد کردن پس از آن

گرم کردن پیش از ورزش و سرد کردن پس از آن

گرم کردن و سرد کردن آنچیزی است که باید پیش از ورزش و پس از ورزش انجام دهیم.

گرم و سرد کردن پیش و پس از ورزش

گرم و سرد کردن پیش و پس از ورزش

کشش باعث حرکت بیشتر شده و استرس روی مفاصل و تاندونها را کم می کند.

ورود به سایت

کلمه عبور خود را فراموش کرده اید؟

نام کاربری ندارید! ثبت نام کنید