وغن گیاهی

تاثیر مخرب اسید چرب اشباع بر قلب

تاثیر مخرب اسید چرب اشباع بر قلب

صرف اسید چرب اشباع می تواند آثار مخرب و سویی بر اندامهای انسان از جمله قلب داشته باشد.

ورود به سایت

کلمه عبور خود را فراموش کرده اید؟

نام کاربری ندارید! ثبت نام کنید