کاتترهمودیالیز کودکان

مراقبت از کاتتر عروقی همودیالیز و نقش والدین

مراقبت از کاتتر عروقی همودیالیز و نقش والدین

ما برای مراقبت ازکاتتر همودیالیز،چه کاری باید انجام دهیم؟

همودیالیز در کودکان

همودیالیز در کودکان

همودیالیز یکی از این موارد مهم جایگزین کلیه ها است.

ورود به سایت

کلمه عبور خود را فراموش کرده اید؟

نام کاربری ندارید! ثبت نام کنید