کهولت سن

بررسی سلامت در سالمندان

بررسی سلامت در سالمندان

کهولت سن الزماً به معنای ناتوانی و بیماری نمی باشد.

تاثیر تعادل باکتریهای روده ای در بیماریهای سالمندان

تاثیر تعادل باکتریهای روده ای در بیماریهای سالمندان

تعادل باکتریهای روده ای در بیماریهای مرتبط با کهولت سن تاثیرگذارند.

ورود به سایت

کلمه عبور خود را فراموش کرده اید؟

نام کاربری ندارید! ثبت نام کنید