آسفیکسی

بیماری غشای هیالن یا سندرم دیسترس تنفسی

بیماری غشای هیالن یا سندرم دیسترس تنفسی

بیماری غشای هیالن یکی از بیماریهای تنفسی است که به دلیل کمبود سورفاکتانت در نوزادان ایجاد می شود.

ورود به سایت

کلمه عبور خود را فراموش کرده اید؟

نام کاربری ندارید! ثبت نام کنید