پیش دیابت

شناسایی نشانگرهای پیش از ابتلا دیابت

شناسایی نشانگرهای پیش از ابتلا دیابت

پژوهشگران مرکز تحقیقات علوم حیات به ارتباط بین میتوکندری ها و پاسخ بدن به انسولین دست یافتند.

ورود به سایت

کلمه عبور خود را فراموش کرده اید؟

نام کاربری ندارید! ثبت نام کنید