آلانین آمینوترانسفراز - ALAT(GPT)

لیست آزمایشات

نحوه آماده سازی بیمار

نیاز به ناشتایی نیست.حداقل 3 روز قبل از انجام آزمایش از مصرف الکل وتزریق عضلانی خودداری شود.از فعالیت بدنی شدید خودداری شود.

نوع نمونه گیری

خون

علت درخواست

زرد شدن چشم ها و صورت، عفونت، دردقلب، دردشکم و صفرا، اسهال و استفراغ

تفسیر نتایج

زیر 41 در مردان: نرمال، زیر 31 در زنان: نرمال

نویسنده

گیتی امیدواری

ورود به سایت

کلمه عبور خود را فراموش کرده اید؟

نام کاربری ندارید! ثبت نام کنید