فیلم دکترهمه: چگونه در خانواده گفتمان جنسی داشته باشید؟

دکتر فاطمه آذرتاش

view

مهارت گفتگو در خانواده

هنگامي که، آن چه شما شنيده ای، آن چيزي نيست که من گفته ام.

عواملي وجود دارند که ميتوانند بر کيفيت گفتگو تاثير بگذارند. چنانچه از تاثير آنها آگاه باشيد، ميتوانيد کيفيت گفتگو را بهبود بخشيد، در غير اين صورت آنها ميتواننـد شـما را به سمت سوء تفاهم بکشانند.

⁉️ايا تا کنون متوجه شده ايد که آن چه ديگري ميشنود، ميتواند بسيار متفـاوت از آن چيزي باشد که سعي داشتيد بگوييد؟

فردي ممکن است چيزي را بگويد که فکر ميکند آزار دهنده نيست، اما همسرش ناگهان به او حمله ميکند. ممکن است همسري سوالي بکند، مـثلاً "بـراي شام چي ميل داري؟" و همسرش شروع کند به شکايت در مـورد اينکـه او سـهم خـودش را از کارها انجام نميدهد! همه ما ناکامي حاصل از سوء تفاهم را تجربه کرده ايم.

به مثال زیر توجه کنید

يک شب حميـد زودتـر از سـميرا بـه خانـه آمـد و مشغول خواندن روزنامه در حالي که منتظر همسرش بود، شـد. او فکـر مـيکـرد: "مـن بـسيار خسته ام، فکر ميکنم او هم خسته باشه! دوست دارم امشب با او براي شام بيرون بـريم و کمـي آرامش پيدا کنيم" و ادامه داستان:

حميد: )فکر ميکرد که دوست دارد با همسرش براي شام بيرون بروند: امشب بـراي شـام چـه کنيم؟

سميرا: )ميشنود "چه موقع شام آماده ميشود؟"( چرا هميشه من بايد شام درست کنم؟ مـن هم مثل تو سخت کار ميکنم.


حميد: )پاسخ او را به عنوان حمله اي به خودش دريافت ميکند و فکر ميکند چـرا او هميـشه اين قدر منفي است؟( من هم هفته پيش شام درست کردم!

سميرا: ) چرخه منفي ادامه مييابد زيرا سميرا حس ميکنـد همـه کارهـاي خانـه را، او انجـام ميدهد( آوردن همبرگر و سرخ کردن اون، شام پختن نيست، حميد آقا!

حميد: )با ناکامي، دست ميکشد( پاک فراموش کردم، اصلاً نميخواستم با تو بيرون برم.

سميرا: )گيج شده، به ياد نميآورد که او چيزي در مورد بيرون رفتن گفته باشد( هرگز به مـن چيزي در مورد بيرون رفتن نگفتي؟

حميد: )واقعاً احساس خشم ميکند( بله گفتم، ازت پرسيدم براي شام کجا ميخواي بـريم، تـو واقعاً بداخلاقي!

سميرا: من بداخلاقم؟ تو هرگز چيزي در مورد بيرون رفتن نگفتي.

حميد: گفتم!

سميرا: بله تو هرگز اشتباه نميکني، ميکني؟

ديديد که چه طور بعد از ظهر آنها خراب شد. حميد ايده جالب و مثبتي داشـت، امـا تعارض، بعدازظهر آنها را خراب کرد. او نتوانست پيامش را به طور روشن به سميرا انتقال دهـد. اين کار فضا را براي تفاسير باز کرد و سميرا نيز تفسير کرد. سميرا تصور کـرد ـ و نگفـت ـ کـه حميد دارد از او تقاضاي پختن شام ميکند.

اين نوع سوء تفاهم در روابط بـسيار شـايع و فـراوان اسـت. بـسياري از بـزرگتـرين مشاجرات با سوء تفاهم يکي در مورد منظور ديگري آغاز ميشود و سپس حملات خشم آميـز را برمي انگيزد.

 

این تعارضات در گفتگو در خصوص مسائل جنسی هم وجود دارد به همین خاطر توصیه می کنیم این فیلم را مشاهده کنید 

 

 

بیشتر بخوانید 

 

فیلم دکترهمه: نقاط حساس بدنتان را حین رابطه جنسی بشناسید
نقاط حساس بدنتان را حین رابطه جنسی بشناسید
پادکست دکترهمه: دلایل خونریزی پس از رابطه جنسی کدامند؟
آیا خونریزی بعد از رابطه جنسی نیاز به بررسی دارد؟  
روش شتلز برای انتخاب جنسیت فرزند
دکتر شتلز ادعا کرد روش ساده ای را  پیدا کرده است که برای انتخاب جنسیت فرزند شما 75 تا 90 درص...
آیا مبتلا به عفونت منتقله از طریق آمیزش جنسی هستید
همه بیماریهای منتقله جنسی، باعث بروز علایم و نشانه های قابل مشاهده در افراد نمی شوند.
چگونه می توان جنسیت جنین را تعیین کرد؟
در تعیین جنسیت جنین تغذیه، روشهای مقاربت و زمانهای انجام مقاربت اثرگذارند .
رابطه ی جنسی در دوران بارداری
سوالاتی که اغلب در خصوص روابط جنسی در حین دوران بارداری پرسیده می شوند
باید و نبایدهای ضروری بعد از رابطه جنسی
بعضی از زنان فکر می کنند که بعد از رابطه جنسی باید با آب و یا مایعات خاصی داخل واژن خود را تمیز کنند
دفعات برقراری رابطه جنسی برای باردار شدن
چنان چه قصد دارید بچه‌دار شوید، ممکن است با این سوالات مواجه شوید که چه قدر طول می‌کشد 
 

دیدگاه ها

ارسال دیدگاه

ورود به سایت

کلمه عبور خود را فراموش کرده اید؟

نام کاربری ندارید! ثبت نام کنید