پوزیشن ریکاوری برای بیمار اورژانسی

خانم فریبا شادپور

view

کمک های اولیه

هر ساله هزاران نفر بر اثر حوادث ناخواسته می میرند یا دچار آسیب های جدی و خطرناک می شوند در حالیکه اکثرا با انجام چند کمک ساده تا قبل از رسیدن آمبولانس ممکن است نجات یابند

چه کمکی از شما بر می آید ؟

اگر شخصی صدمه دید شما باید :

  • کنترل کنید که شما و مصدوم در خطر نباشید و اگر احتمالش هست موقعیت ایمن فراهم کنید
  • در صورت نیاز با فوریتهای پزشکی ( تلفن 115) تماس بگیرید
  • وسایل کمک های اولیه را بیاورید
  • اگر مصدوم بزرگسال بیهوش است ولی نفس می کشد و صدمه دیگری ندارد او را در پوزیشن ریکاوری قرار دهید تا کمک برسد و او را از نظر تنفس نرمال تحت نظر بگیرید
  • اگر مصدوم بیهوش است و تنفس نرمال ندارد سریعا با 115 تماس بگیرید و عملیاتCPR ( احیا قلبی – ریوی ) را شروع کنید

پوزیشن ریکاوری برای بیمار اورژانسی

پوزیشن ریکاوری

  • به بیماری که روی زمین یا تخت دراز کشیده نزدیک شوید
  • بازوی دستی که به شما نزدیک است را از آرنج تا کرده و از بدن دور کنید طوری که کف دست رو به بالا باشد
  • آرنج دست دیگر او را خم کرده و پشت دست را زیر گونه قرار دهید
  • زانوی پایی که از شما دور است را خم کرده و به جلو بکشید بدن بیمار در این حالت به سمت شما خواهد چرخید

دستی که زیر گونه قرار گرفته از سر حمایت میکند و دست زیری بیمار که از بدن دور کردید باعث می شود بیمار روی شکم نیفتد

دیدگاه ها

ارسال دیدگاه

ورود به سایت

کلمه عبور خود را فراموش کرده اید؟

نام کاربری ندارید! ثبت نام کنید