چگونگی کاربرد تلفن های هوشمند و بروز افسردگی

view
نتایج مطالعات اخیر حاکی از آنست که چگونگی کاربرد کاربران تلفن های هوشمند می تواند میزان افسردگی افراد را نشان دهد.

در مطالعه ی انجام شده بر روی 20 زن و 8 فرد با میانگین سنی 29 سال، نتایج نشان داد هر چه میزان استفاده از تلفن های هوشمند بیشتر شود، احتمال بروز افسردگی در افراد بیشتر خواهد شد.

برای مثال، میانگین کاربرد تلفن های هوشمند در طی روز در افراد مبتلا به افسردگی 68 دقیقه و در افراد نرمال 17 دقیقه گزارش شده. همچنین با توجه به نتایج GPS ، اغلب افراد مبتلا به افسردگی مدت زمان بیشتری را در منزل در مقایسه با افراد نرمال، سپری کرده بودند.

محققان با توجه به پیشرفت و کاربرد بیشتر تلفن های هوشمند در افراد جامعه علی الخصوص جوانان با توجه به عوارض ممکن افسردگی در این قشر، پیشنهاد می کنند که مطالعات بیشتری در این زمینه صورت پذیرد و راهکارهای موثری در جهت کاهش وابستگی های افراد جامعه به تلفن های هوشمند ارایه گردد.

منبع: webmd.com

مطالب مرتبط

دیدگاه ها

ارسال دیدگاه

ورود به سایت

کلمه عبور خود را فراموش کرده اید؟

نام کاربری ندارید! ثبت نام کنید