تصویربرداری

محاسبه گرهای خون و سرطان شناسی

محاسبه گرهای خون و سرطان شناسی

محاسبه گرهای خون و سرطان شناسی جهت محاسبه ایندکسها ی مختلف بیماری و سلامت، آزمایشگاهی و پیش آگهی بیماران به کار می رود.

محاسبه گرهای کبدی

محاسبه گرهای کبدی

محاسبه گرهای کبدی جهت محاسبه ایندکسها ی مختلف بیماری و سلامت، آزمایشگاهی و پیش آگهی بیماران به کار می رود.

محاسبه گرهای پوست

محاسبه گرهای پوست

محاسبه گرهای پوست جهت محاسبه ایندکسها ی مختلف بیماری و سلامت، آزمایشگاهی و پیش آگهی بیماران به کار می رود.

محاسبه گرهای غدد و متابولیک

محاسبه گرهای غدد و متابولیک

محاسبه گرهای غدد و متابولیک جهت محاسبه ایندکسها ی مختلف بیماری و سلامت، آزمایشگاهی و پیش آگهی بیماران به کار می رود.

محاسبه گرهای گوارش

محاسبه گرهای گوارش

محاسبه گرهای گوارش جهت محاسبه ایندکسها ی مختلف بیماری و سلامت، آزمایشگاهی و پیش آگهی بیماران به کار می رود.

محاسبه گرهای طب اورژانس و مراقبتهای ویژه

محاسبه گرهای طب اورژانس و مراقبتهای ویژه

محاسبه گرهای طب اورژانس و مراقبتهای ویژه جهت محاسبه ایندکسها ی مختلف بیماری و سلامت، آزمایشگاهی و پیش آگهی بیماران به...

محاسبه گرهای نفرولوژی

محاسبه گرهای نفرولوژی

محاسبه گرهای نفرولوژی( کلیه) جهت محاسبه ایندکسها ی مختلف بیماری و سلامت، آزمایشگاهی و پیش آگهی بیماران به کار می رود.

محاسبه گرهای آسم و آلرژی

محاسبه گرهای آسم و آلرژی

محاسبه گرهای آسم و آلرژی جهت محاسبه ایندکسها ی مختلف بیماری و سلامت، آزمایشگاهی و پیش آگهی بیماران به کار می رود.

محاسبه گرهای بیهوشی

محاسبه گرهای بیهوشی

محاسبه گرهای بیهوشی جهت محاسبه ایندکسها ی مختلف بیماری و سلامت، آزمایشگاهی و پیش آگهی بیماران به کار می رود.

محاسبه گر سیستم قلبی عروقی

محاسبه گر سیستم قلبی عروقی

محاسبه گرهای قلبی عروقی جهت محاسبه ایندکسها ی مختلف بیماری و سلامت، آزمایشگاهی و پیش آگهی بیماران به کار می رود.

صفحه ۶ از ۶, در حال نمایش ۱۰ آیتم از ۶۰

ورود به سایت

کلمه عبور خود را فراموش کرده اید؟

نام کاربری ندارید! ثبت نام کنید