آیا کودکی زمان مناسب برای سه چرخه سواری است

دکتر حمیدرضا بادلی

view

کودکان درسنین پایین ازشما درخواست "سه چرخه" می کننداما با سوارشدن ممکن است دچار مخاطراتی شوند که ....


یکی ازاین مخاطرات ، دیده نشدن کودک و سه چرخه آنها توسط راننده خودرو درحال حرکت است.

 برای کاهش مخاطرات " سه چرخه " سواری کودکان ، سعی کنید این موارد ایمنی رارعایت نمایید:

1. تا سه سالگی برای کودک سه چرخه نخرید

2. سعی کنید سه جرخه، نزدیک به زمین قرارگیردوچرخ های بزرگتری داشته باشد تا امکان چپ شدن آن کمتر شود.

3.سعی کنید یک کلاه ایمنی دوچرخه باسایزمناسب برایش تهیه نمایید. به او آموزش دهید همیشه ازآن استفاده نمایید

4. سعی کنید کودک درحوالی خودرو، خیابان ویا استخر شنا سه چرخه سواری کنید

یکی ازاین مخاطرات ، دیده نشدن کودک و سه چرخه آنها توسط راننده خودرو درحال حرکت است.

 برای کاهش مخاطرات " سه چرخه " سواری کودکان ، سعی کنید این موارد ایمنی رارعایت نمایید:

1. تا سه سالگی برای کودک سه چرخه نخرید

2. سعی کنید سه جرخه، نزدیک به زمین قرارگیرد و چرخ های بزرگتری داشته باشد تا امکان چپ شدن آن کمتر شود.

3.سعی کنید یک کلاه ایمنی دوچرخه باسایزمناسب برایش تهیه نمایید. به او آموزش دهید همیشه ازآن استفاده نمایید

4. سعی کنید کودک درحوالی خودرو، خیابان ویا استخر شنا سه چرخه سواری کنیدیکی ازاین مخاطرات ، دیده نشدن کودک و سه چرخه آنها توسط راننده خودرو درحال حرکت است.

 برای کاهش مخاطرات " سه چرخه " سواری کودکان ، سعی کنید این موارد ایمنی رارعایت نمایید:

1. تا سه سالگی برای کودک سه چرخه نخرید

2. سعی کنید سه جرخه، نزدیک به زمین قرارگیردوچرخ های بزرگتری داشته باشد تا امکان چپ شدن آن کمتر شود.

3.سعی کنید یک کلاه ایمنی دوچرخه باسایزمناسب برایش تهیه نمایید. به او آموزش دهید همیشه ازآن استفاده نمایید

4. سعی کنید کودک درحوالی خودرو، خیابان ویا استخر شنا سه چرخه سواری کنید

دکترهمه, [18.11.16 09:39]
[ Photo ]
?آیا سن کودک برای استفاده از سه چرخه مناسب است ؟
کودکان درسنین پایین ازشما درخواست "سه چرخه" می کننداما با سوارشدن ممکن است دچار مخاطراتی شوند که ....

@DRHAME

دکترهمه, [18.11.16 11:52]
?یکی ازاین مخاطرات ، دیده نشدن کودک و سه چرخه آنها توسط راننده خودرو درحال حرکت است.

@DRHAME

دکترهمه, [18.11.16 12:02]
? برای کاهش مخاطرات " سه چرخه " سواری کودکان ، سعی کنید این موارد ایمنی رارعایت نمایید:

1. تا سه سالگی برای کودک سه چرخه نخرید

2. سعی کنید سه جرخه، نزدیک به زمین قرارگیردوچرخ های بزرگتری داشته باشد تا امکان چپ شدن آن کمتر شود.

3.سعی کنید یک کلاه ایمنی دوچرخه باسایزمناسب برایش تهیه نمایید. به او آموزش دهید همیشه ازآن استفاده نمایید

4. سعی کنید کودک درحوالی خودرو، خیابان ویا استخر شنا سه چرخه سواری کنید

@DRHAME
دکتر حمیدرضا بادلی

دکتر حمیدرضا بادلی۶۲۷ مطلب

فوق تخصص کلیه کودکان
بیماری های کلیه مجاری ادرار فشارخون همودیالیز،دیالیزصفاقی اختلالات ادرارکردن(بی اختیاری ادراروشب ادراری) کودکان ونوجوانان
دارای بورد تخصصی از دانشگاه علوم پزشکی ایران و بورد فوق تخصصی ازدانشگاه علوم پزشکی شیراز

دیدگاه ها

ارسال دیدگاه

ورود به سایت

کلمه عبور خود را فراموش کرده اید؟

نام کاربری ندارید! ثبت نام کنید