مراحل یادگیری کودکان

view

 سطوح یادگیری در کودکانادراک:

توانایی تشخیص درست دریافتهای حسی را ادراک نامند. ایجاد مشکل در این سطح باعث اختلال در سطوح بالاتر یادگیری فرد می شود.

احساس:

یادگیری با احساس کردن آغاز می شود. اگر کودکی در هر یک از احساسات خود دچار مشکل شود آنگاه روند یادگیری وی مختل خواهد شد.


تصور:

تصور به تشخیص محرکها از طریق یادآوری تجربیات می باشد.

نمادین کردن:

نمادین کردن شامل مراحل مختلفی است؛ و شامل مهارتهای گفتاری و غیر گفتاری در یادگیری است. مراحل نمادین کردن شامل زبان درونی، زبان بیانی است. زبانی که فرد با آن فکر می کند را زبان درونی گویند. مثلاً در کودکان دوزبانه، کودک به زبان اصلی خود فکر می کند حتی اگر به زبان دوم خود تسلط کافی داشته باشد باز هم موقع فکر کردن ترجیح با زبان اصلی اوست. زبان دریافتی نیز شامل دریافت شنوایی و بینایی فرد است. و زبان بیانی نیز شامل بینایی و شنوایی است.درک مفهوم:

درک مفاهیم باعث کمک به تظاهر تفکر انتزاعی در فرد می شود.

اختلالات یادگیری

تحقیقات اخیر انجام شده نشان داده اند که بهتر است کودکان با اختلالات یادگیری را کودکان با نارساییهای ویژه ی یادگیری بنامیم. کودک با آسیب مغزی، شامل کودکانی که قبل از زایمان، در حین زایمان و یا پس از تولد دچار صدمات مغزی و یا عفونتهای مغزی شده اند و بر اثر آسیب های جسمانی ممکن است اشکالاتی در سیستم عصبی کودک پدید آید که می تواند آشکار و یا پنهان باشد. کودکی که دچار چنین عارضه هایی است، دچار اشکالاتی از جمله کند بدون یادگیری به نسبت کودکان سالم می باشد. این کودکان اغلب نمی توانند مانند دیگر کودکان طبیعی در یادگیری پیشرفت نمایند. البته مطالعات نشان داده اند که آسیب های مغزی الزاماً موجب اختلالات یادگیری نمی شوند.


معمولاً این کودکان دچار ناهنجاریهای رفتاری شدید نیستند. اما معمولاً نبودن انگیزه ی کافی و توجه کافی نسبت به این کودکان و همچنین نبودن هماهنگی لازم در حرکاتشان باعث شکست آنها در امر یادگیری می شود.


دیدگاه ها

ارسال دیدگاه

ورود به سایت

کلمه عبور خود را فراموش کرده اید؟

نام کاربری ندارید! ثبت نام کنید