نوشیدنی های داغ سرطان زا هستند

دکتر مهدی شهمیرانی

view
براساس اخرین یافته های آژانس بین المللی سازمان جهانی بهداشت در تحقیقات سرطان ( IARC )خوردن نوشیدنیهای خیلی داغ ( بالای 65 درجه) احتمال سرطان مری را افزایش میدهد.
این نتایج براساس شواهد اپیدمولوژیک محدود انسانی از مناطقی بدست آمده است که چای و نوشیدنیهای خیلی داغ مصرف میشوند (از جمله چین و آمریکای جنوبی).
محققان آژانس بین المللی سازمان جهانی بهداشت در تحقیقات سرطان میگویند یک منطق بیولوژیک برای ارتباط بین نوشیدنیهای خیلی داغ و صدمات سلولی که در نهایت میتواند منجر به سرطان شود،وجود دارد.
?خبر خوب اینکه محققان قهوه را دیگر بعنوان یک ماده سرطان زا نمیشناسند چراکه این گروه با بررسی بیش از هزار مطالعه نتیجه گیری کرده است که قهوه بعنوان سرطان زا برای انسان تلقی نمیشود.
‏Lancet Oncology News June 15,2016.

✍ دکتر مهدی شهمیرانی (داروساز)
براساس اخرین یافته های آژانس بین المللی سازمان جهانی بهداشت در تحقیقات سرطان ( IARC )خوردن نوشیدنیهای خیلی داغ ( بالای 65 درجه) احتمال سرطان مری را افزایش میدهد.
این نتایج براساس شواهد اپیدمولوژیک محدود انسانی از مناطقی بدست آمده است که چای و نوشیدنیهای خیلی داغ مصرف میشوند (از جمله چین و آمریکای جنوبی).
محققان آژانس بین المللی سازمان جهانی بهداشت در تحقیقات سرطان میگویند یک منطق بیولوژیک برای ارتباط بین نوشیدنیهای خیلی داغ و صدمات سلولی که در نهایت میتواند منجر به سرطان شود،وجود دارد.
?خبر خوب اینکه محققان قهوه را دیگر بعنوان یک ماده سرطان زا نمیشناسند چراکه این گروه با بررسی بیش از هزار مطالعه نتیجه گیری کرده است که قهوه بعنوان سرطان زا برای انسان تلقی نمیشود.
‏Lancet Oncology News June 15,2016.

✍ دکتر مهدی شهمیرانی (داروساز)

براساس اخرین یافته های آژانس بین المللی سازمان جهانی بهداشت در تحقیقات سرطان ( IARC )خوردن نوشیدنیهای خیلی داغ ( بالای 65 درجه) احتمال سرطان مری را افزایش میدهد.
این نتایج براساس شواهد اپیدمولوژیک محدود انسانی از مناطقی بدست آمده است که چای و نوشیدنیهای خیلی داغ مصرف میشوند (از جمله چین و آمریکای جنوبی).
محققان آژانس بین المللی سازمان جهانی بهداشت در تحقیقات سرطان میگویند یک منطق بیولوژیک برای ارتباط بین نوشیدنیهای خیلی داغ و صدمات سلولی که در نهایت میتواند منجر به سرطان شود،وجود دارد.
خبر خوب اینکه محققان قهوه را دیگر بعنوان یک ماده سرطان زا نمیشناسند چراکه این گروه با بررسی بیش از هزار مطالعه نتیجه گیری کرده است که قهوه بعنوان سرطان زا برای انسان تلقی نمیشود.
‏Lancet Oncology News June 15,2016.

دکتر مهدی شهمیرانی (داروساز)

دیدگاه ها

ارسال دیدگاه

ورود به سایت

کلمه عبور خود را فراموش کرده اید؟

نام کاربری ندارید! ثبت نام کنید