سندرم تونل کارپ

سندرم تونل کارپال Carpal Tunnel Syndrome

سندرم تونل کارپال Carpal Tunnel Syndrome

عصب اصلی دست، عصب مدیان نام دارد که از میان یک گروه از تاندون در مچ دست به نام تونل کارپال عبور می کند. 

سندرم تونل کارپ (گیر افتادگی عصب مدیان)  CTS

سندرم تونل کارپ (گیر افتادگی عصب مدیان) CTS

به هر گونه فشار یا التهابی که منجر به درگیری عصب مدیان در ناحیه عبور عصب از تونل کارپ (در مچ دست) گردد را سندرم تونل ...

ورود به سایت

کلمه عبور خود را فراموش کرده اید؟

نام کاربری ندارید! ثبت نام کنید