آیا کمتر خوابیدن دلیلی برای خوردن و نوشیدن بیشتر افراد می تواند باشد؟

view

در مطالعه ای که به تازگی انتشار یافته است نتایج نشان داده اند که خوابیدن کمتر از 7 ساعت در شب می تواند به منزله ی خوردن و نوشیدن بیشتر افراد باشد که این امر می تواند باعث بروز چاقی در افراد گردد. ارتباط بین کمبود خواب و بروز چاقی در بسیاری از تحقیقات صورت پذیرفته نشان داده شده اند اما در پژوهشی که اخیراً انجام شد وجه جدیدی از ارتباط بین خواب و چاقی مورد مطالعه قرار گرفت:

آیا خواب کوتاه، با صرف زمان بیشتر برای خوردن و نوشیدن در ارتباط می باشد؟

 خوردن و نوشیدن ثانویه به نوعی از خوردن یا نوشیدن اطلاق می شود که فرد همزمان با فعالیتهای دیگر آن را انجام دهد. مثلاً فردی که مشغول تماشای تلویزیون است، همزمان بخورد و بیاشامد.

 دکتر تاجو و همکارانش از مرکز اپیدمیولوژی بیرمنگام آلاباما، 28150 فرد بزرگسال امریکایی را مورد بررسی قرار دادند. سن این افراد بین 21 تا 65 سال وبد که 55 درصد آنها زن بودند. محققان به بررسی ارتباط مدت زمان صرف شده جهت خوردن و آشامیدن ثانویه و همچنین مدت زمان صرف شده برای خوردن و آشامیدن اولیه بصورت دو متغییر مستقل و ارتباط آن با مدت زمان خواب فرد پرداختند.

 در مطالعه ی صورت پذیرفته متغیرهایی همچون جنسیت، نژاد، شرایط اقتصادی فرد نیز در نظر گرفته شدند.

نتایج مطالعه ی صورت پذیرفته نشان داد که افرادیکه به کوتاه بودن خواب خود اشاره داشتند، 7/8 دقیقه بیشتر دچار خوردن و آشامیدن ثانویه بودند و مجموع درگیر شدن بیشتر آنها با خوردن و آشامیدن ثانویه 6/28 دقیقه بیشتر در روزهای هفته بوده است.

نتایج پژوهشهای دیگر حاکی از آنست که بی خوابی بیشتر از صد روز در فرد، می تواند باعث بروز اختلالاتی در متابولیسم فرد و غلظت هورمونهای فرد گردد.

در افرادی که بطور میانگین 5/6 ساعت و یا کمتر در شبانه روز می خوابند، تغییرات هورمونی رخ می دهد که این امر می تواند باعث بروز افزایش وزن و چاقی در افراد گردد.

خوابیدن های کوتاه مدت باعث صرف زمان بیشتر به خوردن و آشامیدن توسط افراد می گردد و باعث افزایش کالریهای دریافتی افراد می شود که این امر همراه با افزایش احتمال بروز چاقی در افراد می باشد.

دیدگاه ها

ارسال دیدگاه

ورود به سایت

کلمه عبور خود را فراموش کرده اید؟

نام کاربری ندارید! ثبت نام کنید